E-apmācības Jūsu darbinieku drošībai

Foto: Shutterstock.com / sima
Foto: Shutterstock.com / sima

Vadot uzņēmumu, ir svarīga ne tikai laba reputācija un pietiekami ieņēmumi, bet arī darbinieku labklājība un piemērota darba vide. Šie aspekti ietver rūpes par ergonomisku darbavietu, produktīvu un radošu atmosfēru, kā arī darbinieku drošību. Visapjomīgākās prasības ikkatrā iestādē un uzņēmumā skar tieši ugunsdrošību, un ne velti – ugunsnelaimes risku ir daudz, tie ir dažādi un ne vienmēr tos var laikus pamanīt. Gādājot par ugunsdrošību, nepietiek ar normatīvu aktu un dokumentu izstrādi – ir jānodrošina, lai ikviens darbinieks zinātu, kā rīkoties dažādās ar ugunsnelaimi saistītās situācijās.

Lai uzņēmumu un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem atvieglotu šo soli, FN-SERVISS piedāvā e-apmācības ugunsdrošībā. Lasiet tālāk un uzziniet, kādas ir ugunsdrošības prasības, kādi ir rīcības pamatprincipi, notiekot ugunsnelaimei, un kā sagatavoties, lai bīstamā situācijā spētu pareizi rīkoties.

Kādas ir ugunsdrošības prasības?
Viens no detalizētākajiem dokumentiem iestādē ir Ugunsdrošības instrukcija. Šajā instrukcijā tiek ietverta informācija gan par ēku un tās stāvokli, gan iespējamajiem riskiem un to novēršanu, gan darbinieku informētību par ugunsdrošības jautājumiem.

Ministru kabineta 2016. gadā apstiprinātajos Ugunsdrošības noteikumos atrunāta:
• ēkas būvkonstrukciju, apdares un iekārtojuma piemērošana, tādējādi samazinot iespējamos ugunsnelaimes riskus;
• ēkas konstrukciju un ēkā esošo sistēmu, iekārtu un ierīču apkopes un uzturēšanas kārtība;
• ugunsaizsardzības un trauksmes sistēmu ierīkošanas kārtība;
• nepieciešamo dokumentu un normatīvo aktu izstrāde;
• uzņēmuma vadītāja, par ugunsdrošību atbildīgās personas un darbinieku atbildība, tostarp informētība un izpratne par rīcību atbilstoši situācijai u. c.

Tāpat šie noteikumi paredz, ka gan ēkas izvērtēšana, gan Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde, gan darbinieku instruēšana jāveic sertificētiem speciālistiem, tādējādi maksimāli samazinot augstāk minēto prasību formālu, nevis reālu izpildīšanu.

Atcerieties vienmēr!


Kaut arī ikvienā ēkā tiek veikti piesardzības pasākumi, no ugunsnelaimes nav pasargāts neviens. Vai zināt, kā rīkoties, ja namā, kurā atrodaties, izcēlies ugunsgrēks?

Lūk, daži norādījumi:
nekrītiet panikā – spēja ātri un objektīvi izvērtēt situāciju palīdzēs Jums izglābties;
mēģiniet nodzēst – ja ugunsgrēks ir neliels, mēģiniet to nodzēst, izmantojot ugunsdzēsības aparātu, ūdeni vai nedegošu audumu. Ja nevarat nodzēst uguni 90 sekunžu laikā, dodieties ārā no telpas, iedarbiniet trauksmes signālu un zvaniet ugunsdzēsējiem;
pārvietojieties rāpus – dūmi un karstums izplatās telpas augšpusē. Pārvietojoties tuvāk grīdai, būsiet pēc iespējas izvairījies no dūmu košanas acīs, pārlieku lielā karstuma un skābekļa trūkuma;
aizveriet durvis un logus – protams, dodoties ārā no piedūmotās telpas, izmantosit durvis. Vienmēr pirms durvju atvēršanas pārbaudiet, vai tās nav karstas. Karstas durvis liecina, ka aiz tām plosās uguns un iziet nav iespējams. Savukārt, atverot logu līdz galam vaļā, radīsiet caurvēju, kas paātrinās liesmu un dūmu izplatību. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, nemēģiniet izkļūt pa logu! Atveriet mazu spraugu un tupiet zemu pie loga – tas ļaus saņemt nepieciešamo gaisu un neizraisīs ugunsnelaimes strauju izplatību. Izsitiet stiklu vai atveriet logu pilnībā tikai galējas nepieciešamības gadījumā;
radiet troksni – ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet pievērst uzmanību, radot troksni. Vislabāk to darīt, ar kādu priekšmetu sitot pa grīdu vai sienu. Nekliedziet – taupiet savus spēkus un pieejamo skābekli;
neesiet varonis – izceļoties ugunsnelaimei, iedarbiniet trauksmes signālu un dodieties ārā uz norādīto tikšanās vietu. Nemēģiniet meklēt vērtslietas, naudu vai dokumentus. Tāpat nedodieties liesmās, lai mēģinātu glābt kādu ēkā palikušo cilvēku. Uzticiet glābšanu ugunsdzēsējiem un rūpējieties par savu drošību – Jūsu dzīvība ir Jūsu lielākā vērtība. 

Esiet drošs, ka zināt, kā rīkoties!

Augstāk aprakstīti tikai daži nozīmīgākie no rīcības plāna punktiem. Papildu informāciju par ugunsgrēka riskiem un ieteicamo rīcību varat izlasīt ŠEIT un ŠEIT. Tomēr lai spētu atbilstoši rīkoties bīstamā un stresa pilnā situācijā, ir nepieciešami atbilstoši apmācības kursi. Ir svarīgi, lai sniegtā informācija būtu pilnīga, viegli saprotama, lakoniska un interesanta. 

Izvēloties saviem darbiniekiem uzņēmuma FN-SERVISS e-mācības, nodrošināsiet, ka:
• darbinieki varēs saņemt ugunsdrošības instruktāžu sev ērtā laikā (e-mācības pieejamas 24 h diennaktī);
• ugunsdrošības jautājumu apguve neapturēs visa uzņēmuma darbību;
• apmācības materiāls būs atbilstošs jaunākajām prasībām;
• e-apmācības saturs tiks piemērots katra uzņēmuma specifiskajām vajadzībām;
• ikviena darbinieka zināšanas tiks pārbaudītas, pārliecinoties, ka darbinieks ir sapratis sniegto informāciju un zina, kā rīkoties bīstamā situācijā.

Atcerieties, ka ugunsdrošības instruktāža darba vietā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Izmantojiet tehnoloģiju sniegtās priekšrocības – ietaupiet laiku un atvieglojiet darba plānošanu, izvēloties e-apmācības. 

Uzņēmuma FN-SERVISS e-apmācības laikā uzzināsiet:
• ugunsdrošības situācijas raksturojumu Latvijā;
• galvenos ugunsgrēka izcelšanās iemeslus;
• informāciju par ugunsgrēka attīstību telpās un ugunsgrēka bīstamības faktoriem;
• rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
• kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem.

Uzņēmuma FN-SERVISS speciālistiem rūp Jūsu drošība. Piesakieties e-apmācības kursiem uzņēmuma tīmekļvietnē www.fnserviss.lv un nodrošiniet, ka Jūsu darbinieki zina, kā rīkoties, lai novērstu iespējamo ugunsnelaimi un lai glābtu savu dzīvību, ja ugunsnelaime ir izcēlusies. FN-SERVISS novēl – lai nekas netraucē strādāt!