"Financial Times" pētnieki piešķīruši Ventspils brīvostai trīs speciālbalvas

Ventspils Ostas ielas promenāde.
Ventspils Ostas ielas promenāde.

Ventspils, 12.okt., LETA. Ventspils brīvostai piešķirtas trīs speciālbalvas britu laikraksta "Financial Times" izdevumā "fDi Intelligence" publicētajā pētījumā "2017.gada globālās brīvās zonas", aģentūru LETA informēja Ventspils brīvostas pārvaldē.

Speciālbalvas Ventspils brīvostai piešķirtas par loģistiku, infrastruktūras attīstību un pārrobežu sadarbību.

Kā viens no veiksmīgajiem brīvostas darbības piemēriem loģistikas nozarē pētījumā minēta prāmju satiksme starp Ventspili un Nīneshamni Zviedrijā. Prāmju līniju operators "Stena Line" Ventspili ir izvēlējies kā stratēģisko ostu satiksmei ar Skandināviju. Palielinātais reisu skaits līdz pat 12 reizēm nedēļā abos virzienos un īsais pārbrauciena laiks – 8,5 stundas - ir būtiski faktori, kravu pārvadātājiem izvēloties ostu, skaidroja brīvostas pārvaldē. To pierādot arī 2016.gads, kad Ventspils ostā tika sasniegts jauns ar prāmjiem pārvadāto kravu (ro-ro) rekordapjoms, kas ir arī lielākais Latvijā, un Ventspils ostas vēsturē lielākais pārvadāto pasažieru apjoms.

Pētījumā novērtēts arī Ventspils brīvostas darbs infrastruktūras attīstībā. Labi sakārtota infrastruktūra ir viens no brīvostas veiksmīgas darbības stūrakmeņiem, tāpēc aizvien turpinās investīcijas ostas infrastruktūras izbūvē un atjaunošanā, tādējādi uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju. Tiek uzturētas hidrobūves un sliežu ceļi, attīstītas piestātnes, jau īstenots un nesen sākts jauns termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas un būvniecības projekts, skaidroja brīvostā.

"fDi Intelligence" pētnieki atzinīgi novērtējuši arī Ventspils brīvostas pārvaldes darbu pārrobežu sadarbības veicināšanā. Jau ziņots, ka Ventspils brīvostas pārvalde parakstījusi trīspusēju līgumu ar Ķīnas - Baltkrievijas industriālo parku "Lielais akmens" un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Līgums paredz sadarbību dažādās jomās, tostarp kopīgu loģistikas risinājumu izstrādi un ieviešanu, kā arī pieredzes apmaiņu, kas ir būtiski, lai Ventspils varētu iekļauties "Jaunā zīda ceļa" loģistikas ķēdē gan kā ātrākais jūras ceļš uz Zviedriju, gan kā iespējamā loģistikas parka vieta. Tāpat pētnieki uzsver Ventspils brīvostas globālās mārketinga kampaņas un dalību starptautiskā mēroga konferencēs, izstādēs un citos pasākumos.

"fDi Intelligence" jau vairākus gadus pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem veic pētījumu, kurā noskaidro daudzsološākās un investoru piesaistē veiksmīgākās brīvās ekonomiskās zonas visā pasaulē. Atsevišķas speciālās ekonomiskās zonas, kas pētījumā neieguva visaugstāko punktu skaitu, bet tomēr ar savu darbību un sasniegtajiem rezultātiem tika augstu novērtētas, saņēma atzinības īpašās nominācijās.

"fDi Intelligence" ir "Financial Times Ltd." grupas daļa, kas specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.