Lai veicinātu ēdināšanas pakalpojumu attīstību Ventspils vecpilsētā, uzņēmējiem piedāvās NĪN atlaides

Rīga, 2.jūl., LETA. Lai veicinātu ēdināšanas pakalpojumu attīstību Ventspils vecpilsētā un viesu izmitināšanas pakalpojumu attīstību jebkurā pilsētas daļā, uzņēmēji varēs pieteikties nekustamā īpašuma nodokļu atlaidei, liecina grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Turpmāk uz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu varēs pieteikties arī tie saimnieciskās darbības veicēji, kuru nekustamais īpašums atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un īpašumā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi. Tomēr ēkās nedrīkst notikt azartspēļu organizēšana.

Tāpat atvieglojumus varēs saņemt viesu izmitināšanas pakalpojumu attīstītāji jebkurā pilsētas daļā.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz arī izmaiņas ēkas lietošanas veida formulējumos, lai paplašinātu iespējas saņemt nodokļa atvieglojumu ēku īpašniekiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi vai viesu izmitināšanas pakalpojumi.

Ar grozījumiem tiek precizēta arī lēmuma par atlaides piešķiršanu pieņemšanas kārtība, turpmāk nosakot, ka to pieņems Finanšu nodaļas vadītājs.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz pārejas perioda normu, kas nosaka, ka atvieglojuma saņemšanai par 2019.gadu pretendenti iesniegumu var iesniegt līdz 30.septembrim un nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par laika periodu sākot ar nākošo mēnesi pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās līdz taksācijas gada beigām. Ja dokumenti tiek iesniegti 2019.gada 1.oktobrī vai vēlāk, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo taksācijas gadu.

Nekustamie īpašumi, kuri atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskā centra daļā, kuros tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ēku vai telpu grupu lietošanas veids atbilst noteiktajām prasībām, kā arī viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji jebkurā pilsētas daļā, kuru saimnieciskajā darbībā izmantotās ēkas vai telpu grupas lietošanas veids atbilst noteiktajām prasībām, atvieglojums 50% apmērā novērtējams par summu līdz 5000 eiro.

Pašvaldība uzskata, ka tās veidotā nekustamā īpašuma nodokļa politika veicinās jaunu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu interesi par biznesa iespējām Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, kas ir svarīgs faktors pilsētas tūrisma nozares pilnveidošanā un attīstībā.

Savukārt viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi sniegs atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai visā pilsētā, veicinot tūrisma infrastruktūras saglabāšanu un paplašināšanu.