Pasargā sevi no neparedzētiem izdevumiem, iegādājoties OCTA un KASKO polisi

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Likumdošana paredz, ka, piedaloties ceļu satiksmē, OCTA apdrošināšana ir obligāta, savukārt KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga. Lai gan katras apdrošināšanas polises iegāde prasa zināmu finansiālu ieguldījumu, tā pasargās no neplānotiem izdevumiem par zaudējumu radīšanu citam transportlīdzeklim vai personai OCTA apdrošināšanas gadījumā, savukārt KASKO apdrošināšana garantēs izdevumu segšanu par nodarītu kaitējumu tavam transportlīdzeklim.

Tā kā visiem transportlīdzekļiem OCTA apdrošināšana ir obligāta un to iegādājoties visbiežāk pievēršam uzmanību tās cenai, tad bieži vien neesam zinoši, kādos gadījumos zaudējumus segs apdrošināšanas kompānija. Tālāk tiks uzskaitīti iespējamie zaudējumi, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā un kurus cietušajam atlīdzinās apdrošinātājs.

Personai nodarītie zaudējumi
Šeit tiek izdalīti ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītie materiālie un nemateriālie zaudējumi: 
materiālie zaudējumi tiek atlīdzināti par cietušā ārstēšanu ārstniecības iestādē, rehabilitāciju, kopšanu, ārsniecības līdzekļu iegādi, ārsniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos. Materiālie zaudējumi tiek atlīdzināti arī par pārejošu darbnespēju, darbspēju zudumu vai nāvi;
• ar nemateriāliem zaudējumiem saprot zaudējumus, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušās personas fizisku traumu, sakropļojumu, invaliditāti, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti.

Mantai nodarītie zaudējumi
OCTA atlīdzinās zaudējumus, kas ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarīti trešās personas mantai sakarā ar: transportlīdzekļa bojājumu vai bojāeju; ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumu vai bojāeju; citai personai piederošā īpašuma bojājumu vai bojāeju;
negadījumā cietušo personu glābšanas darbiem; cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā transportlīdzekļa bojājumu vai šā transportlīdzekļa salona notraipīšanu; evakuējot transportlīdzekļus no ceļu satiksmes negadījuma vietas; sakarā ar kaitējumu videi.

Iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā, OCTA polise garantēs, ka pasargāsi sevi no neplānotiem izdevumiem, kas nodarīti personai vai mantai.  Vairāk vari uzzināt šeit: https://www.manapolise.lv/!

Savukārt, ja vēlies pasargāt sevi no izdevumiem par tavam transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem, būs nepieciešama KASKO apdrošināšanas polise. 

Apdrošinātāji piedāvā visplašāko apdrošināto risku segumu, lai izvēlētā KASKO polise būtu piemērota auto īpašnieka vajadzībām un iespējām. KASKO apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies dažādu apstākļu ietekmē, piemēram, ceļu satiksmes negadījums, auto zādzība, sadursme ar dzīvnieku vai šķērsli, ugunsgrēks vai aizdegšanās, dabas stihija (vētra, plūdi, krusa, utml.), vandālisms vai trešās personas nodarīts kaitējums, stikla plīsums. 

Taču papildus šiem zaudējumiem vari izvēlēties papildus apdrošinātāju piedāvātās iespējas – diennakts auto palīdzība, maiņas auto izsniegšana, auto evakuāciju uz stāvvietu vai servisu u.c. Papildus izvēlētie pakalpojumi sniegs drošību, ka saņemsi palīdzību uz ceļa jebkurā diennakts laikā un par to netiks piemērota papildus samaksa.

Lai iegādātos visizdevīgāko un atbilstošāko apdrošināšanas polisi savai un sava auto drošībai un nodibinātu uzticamas attiecības ar apdrošinātāju jau polises iegādes brīdī, klientu ērtībai internetā pieejami OCTA un KASKO kalkulatori, kuros pārskatāmā veidā vari salīdzināt apdrošinātāju piedāvājumus.

OCTA un KASKO apdrošināšanas pakalpojumu Latvijā šobrīd piedāvā desmit apdrošināšanas kompānijas. Tā kā katra apdrošināšanas kompānija cenu veidošanas pamatā izmanto atšķirīgus riskus ietekmējošus faktorus, tad arī cenas atšķiras. Iegādājoties OCTA polisi, ņem vērā, uz kādu termiņu apdrošināšana tiek noformēta. 

Savukārt apdrošinātājs, nosakot polises cenu, visbiežāk ņem vērā vadītāja braukšanas vēsturi jeb Bonus-malus klasi, vadītāja vecumu, transportlīdzekļa tipu, transportlīdzekļa reģistrācijas vietu, transportlīdzekļa negadījumu vēsturi, īpašnieka juridisko statusu u.c. faktorus. 
Taču KASKO polises cenu ietekmē apdrošināto risku klāsts: vai pamata risku apdrošināšanai ir izvēlēti papildus riski, kā arī apdrošinātā riska pašriska apmērs – jo lielāks klienta pašrisks, jo zemāka polises cena. 

Autovadītāju paradumi un auto vadīšanas pieredze ir atšķirīga, tādēļ, lai iegādātos atbilstošāko polisi, nepieciešams norādīt informāciju par transportlīdzekli un tā vadītāju OCTA un KASKO kalkulatorā, iepazīties ar apdrošinātāju piedāvājumu un cenu, izvēlēties atbilstošāko, apmaksāt polises prēmiju – un vari būt pārliecināts, ka nepieciešamības gadījumā saņemsi palīdzību un radušos zaudējumus tavā vietā segs apdrošinātājs. 

Turklāt, tuvojoties polises darbības termiņa beigām, saņemsi atgādinājumu, lai nenokavētu polises atjaunošanu un no jauna saņemtu apdrošinātāja piedāvājumu. Jo gluži tāpat kā dzīvē, galvenais ir uzticēšanās un atbildība par dotajiem solījumiem, lai uzsāktā sadarbība turpinātos un būtu abpusēji patīkama.