Regulatoram iesniegts siltumenerģijas tarifa samazinājuma projekts

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 20.septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifu projektu, kas paredz apkures tarifa samazinājumu līdz 54,90 eiro par megavatstundu (MWh), neskaitot PVN.

Kā pilsētas informācijas portālu Ventspils24.lv informēja uzņēmumā, plānotais tarifs ir par 5,8% zemāks nekā pašreiz spēkā esošais

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" iesniegtais siltumenerģijas tarifa samazinājums ir mērķtiecīga darba rezultāts Ventspils siltumapgādes attīstībā. Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem, pēdējos četros gados ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Ventspilī rekonstruētas abas centrālās katlu mājas. Brīvības ielas katlu mājā uzstādīts arī dūmgāzu kondensators, kas dod iespēju palielināt iegūtā siltuma apjomu, nepalielinot kurināmā daudzumu. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, ietaupot vairāk nekā 18% kurināmā. Vēl viens būtisks ieguvums - īstenotā siltumtrašu rekonstrukcija. Līdz ar to šobrīd Ventspils pilsētā jau rekonstruēti 99,6% siltumtrašu, kas nodrošina liekāku siltumenerģijas piegādes drošību un samazina siltuma zudumus.

Ventspils siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā ieguldītās investīcijas vairāk nekā 25,5 miljoni eiro apmērā, tostarp 10,5 miljoni eiro ES struktūrfondu līdzekļu, ir devušas jūtamu rezultātu arī tarifa samazinājumā. Uzņēmums "Ventspils siltums" pēdējo četru gadu laikā siltumenerģijas tarifu pazeminājis divas reizes. 2013.gada 1.decembrī tarifs Ventspilī tika samazināts par 5,7%, bet 2015.gada 1.jūlijā centralizētās siltumapgādes tarifs tika samazināts vēl par 2,1%. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome jauno siltumenerģijas tarifa projektu apstiprinās, tad kopš 2013.gada kopējais siltumapgādes tarifa samazinājums Ventspilī būs jau vairāk nekā 13%. Plānots, ka piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

Siltumenerģijas pakalpojuma saņēmēji ar sagatavoto tarifa projektu var iepazīties gan pašvaldības SIA "Ventspils siltums", gan arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā. Savukārt rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar tarifa projektu iedzīvotāji varēs izteikt un iesniegt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža.