Šogad Ventspilī trūcīgās personas statuss atteikts 39 personām, bet maznodrošinātā statuss - 74 personām

Rīga, 3.dec., LETA. Šī gada laikā Ventspils Sociālais dienests 39 personām atteicis vai atcēlis trūcīgās personas statusu, bet maznodrošinātā statusu - 74 personām, aģentūru LETA informēja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Griķe.

Visbiežāk trūcīgā statuss tiek atteikts vai atcelts personām darbaspējas vecumā, iemesli ir bijuši dažādi, taču kā biežākais ir tas, ka persona ir zaudējusi bezdarbnieka statusu.

Savukārt maznodrošinātā statuss visbiežāk tiek atteikts pensionāriem. Šai personu grupai, salīdzinot ar darbaspējīgām personām, atteikuma iemesli ir atšķirīgi un kā biežāko var minēt to, ka, pārbaudot personas atbilstību maznodrošinātās personas statusa piešķiršanas nosacījumiem, tiek konstatēts, ka personas ienākumi vai uzkrājumi pārsniedz to līmeni, kāds ir noteikts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Gadījumi, kad tiek atcelts maznodrošinātā statuss ir samērā reti, visbiežāk tas ir saistīts ar dzīvesvietas maiņu, skaidroja Griķe.

Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā šī gada oktobrī bija reģistrētas 1159 maznodrošinātas personas un 539 trūcīgas personas.

Lielākā daļa - 70% no Sociālajā dienestā reģistrētajām trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuru zemās pensijas nenodrošina ikdienas sadzīves vajadzību apmierināšanu un ir nepieciešams pašvaldības finansiāls atbalsts.

Griķe vēstīja, ka otra sociālajam riskam visvairāk pakļautā iedzīvotāju grupa ir ģimenes ar bērniem. To apliecina arī Sociālā dienesta pieredze, jo 20% no visiem pilsētas trūcīgajiem vai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem dzīvo ģimenēs ar bērniem, no kurām lielākā daļa ir ģimenes, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem.

Lai novērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, vienam no ģimenes locekļiem jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Pamatojoties uz palīdzības pieprasītāja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem, sociālais darbinieks novērtē ģimenes vai personas materiālos resursus, izmantojot Sociālajam dienestam pieejamās datu bāzes pašvaldības un valsts datu reģistros.