Vasarā Ventspils izglītības iestādēs veiks remontdarbus par 650 000 eiro

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Noslēdzoties mācību gadam, Ventspils izglītības iestādēs tiks uzsākti remontdarbi. Šogad pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" ar pašvaldības finansējumu pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs plāno veikt remontdarbus 650 000 eiro apjomā.

Kā pilsētas informācijas portālu Ventspils24.lv informēja Ventspils pilsētas pašvaldībā, tiks veikts inventāra remonts izglītības iestāžu teritorijās, kā arī izglītības iestāžu fasāžu, jumtu un ieejas mezglu remonts.

Daļa remontdarbu ir paveikti jau pirms mācību gada noslēguma – 1.pamatskolā un 6.vidusskolā ir veikta starpstāvu pārseguma stiegrojumu korozijas novēršana, 2., 3., 4. un 6.vidusskolā - ventilācijas ierīkošana ķīmijas kabineta laboratorijas reaģentu skapjiem, bet Ventspils Jaunrades nama baleta zālē ir nomainīti spoguļi.

Šobrīd pie 4.vidusskolas tiek atjaunots žogs, savukārt 6.vidusskolā notiek jumta remonts.

Šogad tiks remontētas 9 pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas. 1.jūnijā remontdarbi tiks uzsākti PII "Rūķītis" 8. un 10.grupu telpās, PII "Eglīte" 9.grupu telpā, PII "Pasaka" 3.grupas telpā, PII "Vāverīte" 10.grupas telpā, PII "Zvaigznīte" 1.grupas telpā. 6.jūnijā darbi tiks sākti PII "Saulīte" 7.grupas telpā, bet 16.jūnijā – PII "Varavīksne" 4.grupas telpā. Jūlija pirmajā dienā plānots uzsākt remontdarbus arī PII "Margrietiņa" 1.grupas telpā, kā arī tiks veikts šīs iestādes virtuves telpu remonts un vēdināšanas sistēmas pārbūve. 1.jūlijā PII "Rūķītis" plānots uzsākt darbus pie pārejas starp korpusiem un gaiteņa remonta 1.stāvā, kā arī virtuves telpu remonta un vēdināšanas sistēmas pārbūves. Pie Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas tiks veikts atkritumu novietnes remonts

Tāpat vasarā 1.pamatskolā notiks teritorijas labiekārtojuma būvdarbu 1.kārta, kurā tiks veikts skolas priekšlaukuma labiekārtojums, 2.vidusskolā turpināsies jau pagājušajā gadā iesāktā ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana (2.būvdarbu kārta), bet skolas 5.kabinetā tiks balsināti griesti. 4.vidusskolā tiks pārlakota sporta zāles grīda, kā arī uzstādīta trauku mazgājamā mašīna skolas virtuvē. Vakara vidusskolā rīcības programmas "Mācīšanās kvalitātes uzlabošana" 4.kārtas ietvaros izbūvēs interneta komunikāciju tīklu 13 mācību klasēs, kā arī aktu zālē, sporta zālē, bibliotēkā, kancelejā, skolotāju istabā, logopēda un psihologa kabinetos. Arī Ventspils Mākslas skolā šīs pašas rīcības programmas ietvaros tiks izbūvēts internet komunikāciju tīkls skolotāju istabā, kompozīcijas, mākslas valodas pamatu, zīmēšanas klasēs un datoru telpā. Pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis" notiks teritorijas labiekārtojuma būvdarbu 1.kārta (labiekārtos abus iestādes iekšpagalmus un izbūvēs apgaismojumu teritorijā), bet pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte" notiks sporta zāles palīgtelpas remonts. Šo remontdarbu uzsākšanas laiks būs zināms tiklīdz būs pabeigta iepirkumu procedūra.