Ventspilī trūcīgie un maznodrošinātie jaunieši var saņemt pabalstu studijām

Ventspils, 13.jūn., LETA. Ventspils pašvaldība piešķirs pabalstu trūcīgiem un maznodrošinātiem jauniešiem, kuri studē augstskolās vai iegūst profesionālo vidējo izglītību, aģentūru LETA informēja Ventspils Sociālā dienesta pārstāve Olga Griķe.

Tiesības saņemt pabalstu ir jauniešiem, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un kuru semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm. Tāpat pabalstu var saņemt augstsklu pilna laika studenti, kuru vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Pabalsts paredzēts 15 - 25 gadus veciem jauniešiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspilī.

Katra semestra pabalsta apmērs ir atkarīgs no jaunieša sekmēm, ģimenes ienākumu līmeņa un tā, kāda līmeņa izglītības iestādē jaunietis mācās. Tāpat, nosakot pabalsta apmēru, tiek ņemts vērā tas, vai izglītību jaunietis iegūst Ventspilī vai citā pilsētā. Ņemot vērā iepriekš minēto, minimālais pabalsts semestrī ir 356 eiro apmērā, bet maksimālais – 846 eiro.

Pabalsts studējošiem jauniešiem Ventspilī tiek nodrošināts no 2004.gada. Tas tiek piešķirts divas reizes gadā. Pabalsta piešķiršanas kārtību regulē Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi.

Personai, kas pretendē uz pabalstu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas jāiesniedz iesniegums un mācību iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Šogad pabalstu jau saņēmuši 10 jaunieši par kopējo summu 6061 eiro. Kopumā pašvaldības šī gada budžetā šim mērķim ir rezervēti 19 000 eiro.