Ventspils novadā aizvadītajā gadā nedaudz pieaudzis jaundzimušo skaits

Rīga, 7.janv., LETA. Ventspils novadā aizvadītajā gadā nedaudz pieaudzis jaundzimušo skaits, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne.

Aizvadītajā gadā reģistrēti 68 jaundzimušie - 32 meitenītes un 36 zēni, savukārt 2017.gadā novadā tika reģistrēts 61 jaundzimušais, tostarp 31 meitene un 30 zēni.

Pirmo reizi par jaunajām māmiņām 2018.gadā Ventspils novadā kļuvušas 18 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 32, trešais - astoņām, ceturtais - četrām sievietēm. Aizvadītajā gadā piekto bērniņu sagaidījušas trīs sievietes, sesto - divas, bet septītais bērniņš piedzimis vienai māmiņai.

Laulībā pērn dzimuši 39 bērniņi, paternitāte noteikta 27 gadījumos, bet divas dzimšana reģistrētas bez ziņām par bērna tēvu.

2018.gadā visvairāk bērnu piedzima Piltenē un Piltenes pagastā - 16, Vārvē - 15, Tārgalē - 7, Ugālē seši, Jūrkalnē - pieci, Zirās - četri, Zlēkas, Popē un Usmā - trīs, Puzē, Užavā un Ancē - divi.

Populārākie vārdi meitenēm bija Emīlija, Alise, Annija un Elza, bet zēniem - Emīls un Daniels.

Septiņiem bērniņiem vecāki devuši divus vārdus. Savukārt par retu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Beverlija, Eimija, Hanna, Kimberlija, Ketlīna, Madlēna, Miroslāva, Zlata. Retākie puišu vārdi bija Braens, Dominiks, Francis, Hārvijs, Olivers, Silvestrs, Tadeušs, Vilberts. Joprojām populāri ir tādi vārdi kā Alberts, Henrijs, Kārlis, Krišjānis, Miķelis, Pēteris, Rūdolfs, Emma, Ieva, Līna un Margarita.