Ventspils novadā par 1,24 miljoniem eiro iekārtos lībiešu zvejnieku sētu

Tīkli.
Tīkli.

Ventspils, 9.janv., LETA. Līdz šī gada vidum Ventspils novada Tārgalē iekārtos lībiešu zvejnieku sētu, veidojot to kā tūrisma objektu un pasākumu norises vietu, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Būvniecības iepirkumā noskaidrots, ka darbus par 1 238 119 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veiks SIA "Ostas celtnieks". Saskaņā ar līgumu darbi jāpabeidz sešu mēnešu laikā jeb līdz jūnija beigām.

Projektu realizēs Tārgales pagasta "Bitnieku" viensētā. Sētas apbūvē būs dzīvojamā māja ar saimes galdu un soliem, kūts, zivju kūpinātava, tīklu žāvētava, pulcēšanās laukums ar ugunskuru un kāpa. Dzīvojamā mājas, kūts, zivju kūpinātavas un tīklu žāvētavas apbūvei būs atklātais plānojums ar daļēja apjoma ārsienām. Lībiešu zvejnieku sēta būs piemērota tradicionālo maltīšu gatavošanai zivju kūpinātavā un vakarēšanai pie saimes galda dzīvojamā mājā.

Sētu labiekārtos ar mazās arhitektūras formām, piemēram, uzstādot karoga mastu ar lībiešu karogu un ierīkojot dārziņu dārzeņu audzēšanai. Pēc projekta īstenošanas plānots organizēt plenēru, kura laikā taptu koka, metāla un akmens mājlopu skulptūras, ko paredzēts novietot kūtī.

Kultūras pasākumu organizēšanu lībiešu zvejnieku sētā veiks Tārgales pagasta pārvaldes kultūras darba organizatore, kura, sadarbojoties ar Tārgales folkloras kopām un lībiešu biedrībām, rīkos pasākumus, izplatīs informatīvos materiālus un vāks kultūras un vēstures liecības, tā nodrošinot kultūras vēsturiskā materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, atceroties, ka lībieši bija cieši saistīti ar jūru un zveju.

Izveidojot jauno objektu, tiks saglabātas un respektētas lībiešu piekrastes ciemu ēku vēsturiskās proporcijas, tādējādi nodrošinot lībiešu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Ventspils novada pašvaldības ziemeļu daļas teritorijai ir īpaša kultūrvēsturiska iezīme – tā ir viena no pēdējām lībiešu kompakti apdzīvotām teritorijām. Tārgales pagastā ar pašvaldības atbalstu 40 gadus darbojas pieaugušo folkloras kopa "Kandla", bet 12 gadus – bērnu folkloras kopa "Piški kandla". Pateicoties pārrobežu projektiem, folkloras kopas izveidojušas sadarbību ar Igaunijas folkloras kopām, tādējādi stiprinot un popularizējot somugru kultūras mantojumu. Tārgalē uz ugunskura tiek gatavotas tradicionālās maltītes, piemēram, Ūsiņos un Lielajā dienā tiek cepts pantāgs, bet Meteņos vārīta bukstiņu biezputra. Pagaidām lībiešu gadskārtu tradīciju un saulgriežu svētkus svin pie Tārgales estrādes, bet, lai stiprinātu lībiešu tradīcijas kā piekrastes zvejniecības mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespēju, nepieciešama lībiešu sēta, skaidroja pašvaldībā.