Ventspils pašvaldība senioriem zobu ārstēšanai un protezēšanai šogad novirzījusi 10 700 eiro

Rīga, 6.dec., LETA. Ventspils pašvaldība šogad no pašvaldības budžeta senioriem zobu ārstēšanai un protezēšanai paredzējusi 10 700 eiro, aģentūru LETA informēja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Griķe.

Šā gada 11 mēnešos Ventspils pašvaldības atbalstu zobu ārstēšanai saņēmušas 200 personas par kopējo summu 6689 eiro.

Vienu reizi gadā Ventspilī deklarētie pensionāri, personas ar invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki un politiski represētās personas, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanai un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievienots kārtējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu vai protezēšanu. Izdevumus apliecinošajam dokumentam par zobu ārstēšanu ir jābūt izsniegtam periodā, kad personai ir piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet ne vairāk kā 55 eiro gadā.