Ventspils šogad pabalstam nekustamo īpašumu piegulošo teritoriju uzkopšanai paredzējusi 4080 eiro

Rīga, 10.janv., LETA. Ventspils pašvaldība vientuļiem senioriem un personām ar invaliditāti piedāvā pabalstu piegulošo teritoriju kopšanai, šim mērķim šogad paredzot novirzīt 4080 eiro, aģentūru LETA informēja Ventspils Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Griķe.

Pašvaldības sniegto ikmēneša pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai persona var saņemt, ja ģimenes vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 338 eiro mēnesī, ja neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju, kā arī tad, ja ģimenes dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana, un, ja persona tajā dzīvo pastāvīgi.

Tāpat pabalsts var tikt piešķirts, ja nevienam no ģimenes locekļiem nav likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, ja likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju vai arī, ja likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecumam, kuras turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga kopt īpašumam piegulošo teritoriju.

Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pabalsta nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni 63 601 204. Šādos gadījumos Sociālā dienesta darbinieki apmeklē pabalsta pieprasītāju viņa dzīvesvietā, lai izvērtētu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests izņēmuma gadījumos uz laiku līdz sešiem mēnešiem var piešķirt pabalstu arī personām, kuras neatbilst kādam no pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšana. Šādos gadījumos pabalsta pieprasītāja iesniegums tiek izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pagājušajā gadā pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšanai saņēmušas 18 ģimenes, pabalsta izmaksai izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 3727 eiro apmērā.