Cars Ēriks, zvērināts advokāts

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
Atslēgvārdi

Juridiskie pakalpojumi, konsultācijas, prasības pieteikumi, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības, fizisko personu maksātnespējas, juridisko personu maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesi. Juridiskie pakalpojumi, jurists, juridiskais birojs, konsultācijas, juridiskā apkalpošana, tiesiskā palīdzība, reģistrācija, likvidācija, komerctiesības, dibināšana, SIA, Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs, grozījumi, statūti, dividendes, civilprocess, tiesa, aizsardzība, prasības pieteikums, prasība, sūdzība, pirmstiesas pretenzija, apelācija, kasācija, tiesvedība, bāriņtiesa, šķīrējtiesa, parādu piedziņa, vienošanās, pirkuma, īres, nomas, dāvinājuma, piegādes, līzinga, galvojuma, uzņēmuma, sadarbības, aizdevuma, rokasnaudas, apsaimniekošanas, kredīta, laulības, zaudējums, nekustamais īpašums, īre, nostiprinājuma lūgums, Zemesgrāmata, šķiršana, darba tiesības, maksātnespēja, mierizlīgums, bankrots, patērētāj tiesības, kreditors, komercķīla, mediācija.

Nozares