Zvērināta advokāte Iveta Ļaksa

Juridiskie pakalpojumi
Kontakti
Apraksts

lespējams, esat nonācis juridiskās nedienās vai varbūt Jums nepieciešama juridiskā palīdzība, lai izvairītos no juridiskiem riskiem nākotnē? Centīšos Jums palīdzēt un kopīgi rast juridisku risinājumu. Man ir vairāk nekā desmit gadu pieredze juridiskajā specialitātē, un šajā laikā esmu ieguvusi vērtīgu pieredzi. Līdz ar to spēšu izmantot savas zināšanas, lai Jums palīdzētu. 

Atslēgvārdi

Advokāts, advokāti, zvērināts advokāts, advokāte, Ventspils, Ventspilī, Kurzeme, krimināltiesības, administratīvās tiesības, apdrošināšana, ģimenes tiesības, darba tiesības, darba aizsardzība, komercdarbība, administratīvie pārkāpumi, zvērināta advokāte, advokāti Ventspilī, advokātu pakalpojumi Ventspils, advokātu pakalpojumi, jurista pakalpojumi, jurists, jurists Ventspils, civillietas, civillietas Ventspils, konsultācijas, dažādu dokumentu sagatavošana, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesā, dažādu līgumu sagatavošana, līgumu sagatavošana, juridiskā palīdzība, palīdzība parādu piedziņas procesos, juridiskā palīdzība mantošanas procesos, juridiskā palīdzība nodokļu strīdos, fizisko personu maksātnespējas procesu ierosināšana, juridisko amatpersonu maksātnespējas procesu ierosināšana, fizisko amatpersonu maksātnespējas procesu administrēšana, juridisko amatpersonu maksātnespējas procesu administrēšana, juridiskā palīdzība darījumiem ar nekustamiem īpašumiem, kapitālsabiedrību dibināšana, kapitālsabiedrību izmaiņu reģistrācija, kapitālsabiedrību reorganizācija, kapitālsabiedrību juridiskā palīdzība strīdos ar valsts pārvaldes institūcijām, aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās, juridiskā palīdzība krimināllietās pirmstiesas stadijā, juridiskā palīdzība laulības šķiršanas procesos, juridiskā palīdzība laulāto mantas sadalē, uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana, juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas gadījumā, juridiskie pakalpojumi, kriminālprocess, līgumu sastādīšana, līgumi, zvērinātu advokātu birojs, aizstāvība, pārstāvība krimināllietās, pārstāvniecība, pārstāvība administratīvajās lietās, starptautiskās tiesības, korporatīvo klientu pārstāvība, Uzņēmumu juridiskā apkalpošana, mantojuma lietas, adopcija, laulību šķiršanas, darba strīdu atrisināšana, strīdu situāciju risināšana pilsonības un imigrācijas dienestiem, juridiskās, maksātnespēja, SIA likvidācija tiesvedība, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, juristu pakalpojumi, aizstāvība sarežģītās krimināllietās, sadarbība, tiesību nozaru speciālisti, kvalitatīvi juridiskie pakalpojumi, komerctiesību jautājumu risināšana, krimināltiesību nozares speciālisti, aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesos, pārstāvība civilprocesos, tiesās un šķīrējtiesās, pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās, parādu piedziņa, ģimenes tiesības, rnantojuma tiesības, darba tiesības, maksātnespēja.