JP Solutions - drošības sistēmas darbam augstumā

Strādājot augstumā, piemēram, tīrot ēku fasādes vai veicot mājas celtniecību, obligāti ir nepieciešams ievērot darba drošību. Lai izvairītos no dažāda veida riskiem gan būvniecības laikā, gan pēc tam ekspluatācijas laikā, tostarp – traumām vai pat letāla iznākuma –, strādājot augstumā, nepieciešams lietot drošības sistēmas.

Drošības sistēmas

 

Strādājot augstumā, piemēram, tīrot ēku fasādes vai veicot mājas celtniecību, obligāti ir nepieciešams ievērot darba drošību. Lai izvairītos no dažāda veida riskiem gan būvniecības laikā, gan pēc tam ekspluatācijas laikā, tostarp – traumām vai pat letāla iznākuma –, strādājot augstumā, nepieciešams lietot drošības sistēmas.

 

Mūsdienās, tehnoloģisko iespēju laikmetā, tiek veikta pētniecība un ieguldīts darbs arī īpaša kvalitatīva ekipējuma izstrādāšanā, kas iztur augstu slodzi un gādā par drošību, atrodoties augstumā.

 

SIA "JP Solutions" piedāvā dažāda veida drošības sistēmas kā, piemēram, drošības sliedes kritiena apturēšanai, trošu sistēmas, drošības margas, jumta celiņus, evakuācijas ierīces, pārvietojamās virvju drošības līnijas,  u.c. 

 

Lasiet vairāk: https://www.wah.lv/lifelines/

 

Drošības jostas darbam augstumā

 

Visi zina, ka strādājot augstumā ir jāizmanto drošības jostas darbam augstumā, lai varētu maksimāli novērst kritiena iespējamību. Katra josta ir izstrādāta noteiktam darba tipam augstumā.

 

SIA "JP Solutions" piedāvās jums piemērotāko produktu, lai darbs būtu ne tikai drošs, bet arī maksimāli ērts un pārdomāts. Drošības jostas darbam augstumā ir regulāri jāpārbauda: to paredz gan likums, gan ir arī loģiski novērtēt produkta stāvokli, no kā var būt atkarīga veselība un dzīvība.

 

Pirms drošības jostas lietošanas ir jānovērtē, vai nav radušies defekti, vai materiāls nav sācis izžūt, korodēt vai kā citādi bojāties.

 

Lasiet vairāk: https://www.wah.lv/lifelines/drosibas-jostas-darbam-augstuma/

 

Darbs augstumā

 

Darbs augstumā ir bīstams, tādēļ to nav ieteicams veikt personām, kas nav iepriekš apmācītas un ir bez drošības ekipējuma. SIA "JP Solutions" piedāvā ekipējumu, kas paredzēts tieši šim darba veidam – uzņēmumā pieejamas visas nepieciešamās drošības sistēmas, lai veiktu norādītos darbus.

 

Darbs augstumā atšķiras pēc darba specifikas – to iedala trīs grupās, kā darbs augstumā, augstkāpēja darbs, industriālais alpīnisms. Atkarībā no darba specifikas, tiek piemērots nepieciešamais darba veikšanas drošības ekipējums, lai garantētu maksimālu drošību un izvairītos no negadījuma.

 

SIA "JP Solutions" sniedz padziļinātāku katra inventāra nepieciešamības izklāstu, palīdzot klientam izvēlēties darbam atbilstošāko ekipējumu. 

 

Lasiet vairāk: https://www.wah.lv/lifelines/horizontalas-drosibas-linijas/