Kā padarīt savu uzņēmumu videi draudzīgāku

Videi draudzīgs un "zaļi" domājošs uzņēmums – tas ir mērķis, uz kuru nepieciešams tiekties, jo klimata pārmaiņu novēršana un tālredzīgas vides politikas īstenošana ir mūsu visu kopējā atbildība. Protams, tas saistīts arī ar uzņēmuma tēlu sabiedrības, klientu un partneru acīs. Jo vairāk uzņēmumā tiek domāts par vides jautājumiem, jo lielāks tas ir ieguvums uzņēmuma tēlam un prestižam, jo tiek samazināta tā "ekoloģiskā pēda".

Izmantot atjaunojamo enerģiju
Liela daļa zemes resursu ir neatjaunojami, bet to patēriņš ir ļoti liels, kas agri vai vēlu novedīs un jau ir novedis pie problēmām un nepieciešamības meklēt radikālus risinājumus. Tāpēc jau laikus vajadzētu domāt par to, kā uzņēmuma darbībā varētu iekļauties atjaunojamā enerģija. Izvēloties kaut vai daļu no nepieciešamajiem resursiem aizstāt ar atjaunojamo enerģiju, jau tiks sniegta būtiska artava klimata problēmu risināšanā un planētas resursu taupīšanā. 

Atjaunojamā enerģija, ko izmanto arvien vairāk, ir saules enerģija. To var izmantot elektroenerģijas ražošanai, samazinot tās enerģijas patēriņu, kas tiek ražota, izlietojot citus planētas resursus, kurus iegūt un atjaunot ir grūti vai pat neiespējami. Saules enerģija kā atjaunojamā enerģija tirgū kļuvusi arvien pieprasītāka, tāpēc arī piegādātāji spēj nodrošināt arvien konkurētspējīgākus līguma nosacījumus biznesa klientiem.

Lietot jebkurus resursus atbildīgi un efektīvi
Jebkas, ko ikdienā lietojam, ir kaut kāda veida resursi, kas izmantoti šīs lietas ražošanā. Kā arī ir iztērēti naudas resursi, lai šīs lietas iegādātos. Saudzīga un pat taupīga lietošana pagarinās to kalpošanas laiku un attālinās brīdi, kad atkal vajadzēs tērēt naudu jaunu iegādei. Tas attiecas ne tikai uz tehniku un sadzīves precēm, bet arī dažādām saimniecības un kancelejas precēm, kas uzņēmumos tiek patērētas diezgan lielos daudzumos. Lai tas izdotos, nepieciešams ieviest jaunus paradumus, kas ne vienmēr ir viegli, bet tam būs gan finansiāls ieguvums, gan apziņā, ka katra lieta ir izmantota atbilstoši tās potenciālam. 

Saimnieciska un atbildīga patēriņa principi, protams, jāievēro arī attiecībā uz tām izejvielām un materiāliem, ko izmanto uzņēmuma tiešo produktu ražošanā. Var arī apsvērt iespējas izmantot pārstrādātus materiālus, jo visā pasaulē šī tendence strauji pieaug, ļaujot kaut nedaudz cīnīties ar atkritumu problēmām un samazinot citu resursu patēriņu.

Rūpēties par uzņēmuma atkritumu šķirošanu un pārstrādi
Jebkura uzņēmuma darbības rezultātā rodas atkritumi, tāpēc jau savlaicīgi ir jāizstrādā un jāievieš atbildīga atkritumu apsaimniekošanas politika. Protams, jāievēro visi saistošie noteikumi, ko nosaka pašvaldība, kā arī pašiem jāizrāda iniciatīva veikt atkritumu šķirošanu un nodošanu pārstrādei, lai šiem resursiem nodrošinātu vēl tālākas izmantošanas iespējas. Atkritumi ir viena no planētas lielākajām problēmām, kas samilzusi tieši pārmērīga patēriņa un cilvēku bezatbildības dēļ, tāpēc, domājot par videi draudzīgu uzņēmējdarbību, noteikti nevar palaist garām šo tik būtisko jautājumu.

Gādāt pat ēku energoefektivitāti
Ēku uzturēšana prasa ievērojamu resursu patēriņu, tāpēc ir būtiski parūpēties, lai ēkas ir labā stāvoklī un energoefektīvas. Nepieciešams regulāri pārbaudīt apkures, ventilācijas un elektrosistēmas, pārliecināties, lai pa logiem un citām zonām nenotiek nevēlami siltuma zudumi. Vecākām ēkām nepieciešama siltināšanu un renovācija, lai palielinātu to energoefektivitāti. 

Ieteicams domāt arī par energotaupīgu ierīču un iekārtu izvēli, lai samazinātu elektrības un citu resursu patēriņu to darbināšanai. Tas ļaus ne tikai samazināt uzņēmuma izdevumus, bet arī būs videi draudzīgs solis.

Ņemt vērā vides aspektus arī uzņēmuma nozarē
Jomu, kurās uzņēmumi darbojas, ir neskaitāmi daudz, katrai ir sava specifika un vajadzības, lai nonāktu pie vēlamā gala rezultāta un nodrošinātu produkcijas vai pakalpojuma kvalitāti. Tomēr vienmēr ir iespēja izskatīt variantus, kā ražošanas procesā, izejvielu izvēlē iekļaut videi draudzīgus risinājumus, piemēram, izmantot materiālus no otrreizējas pārstrādes, atteikties no plastmasas par labu kartonam, stiklam vai citam videi draudzīgākam materiālam. Izejvielu iegādei var izskatīt vietējo piegādātāju piedāvājumus, lai nevajadzētu vest nepieciešamo no tālām zemēm.