Piešķir finansējumu muzeju darbības veicināšanai Ventspilī

Foto: Ventspils24.lv
Foto: Ventspils24.lv

Piektdien, 14.jūnijā, Ventspils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums par finansējumu Ventspils muzeja organizēto pasākumu nodrošināšanai, muzeja krājuma saglabāšanai, restaurācijai un papildināšanai ar muzejiskiem priekšmetiem, pilsētas informācijas portāls Ventspils24.lv uzzināja Ventspils pilsētas pašvaldībā.

Piešķirtie līdzekļi nodrošinās iespēju uzlabot muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti, pilnveidot krājuma glabāšanas un eksponēšanas apstākļus, kā arī veikt eksponātu kvalitatīvu konservāciju un restaurāciju.

Lai turpinātu veidot daudzpusīgu, saturiski un mākslinieciski bagātu kultūrvēsturisko liecību krātuvi, kas izmantojama Ventspils un novada vēstures pētniecībā un popularizēšanā, muzejam piešķirti līdzekļi vēsturisku priekšmetu iegādei, kā arī fotoarhīva veidošanai.

Pašvaldība finansēs arī virkni remontdarbu dažādos Ventspils muzeja objektos: Piejūras brīvdabas muzejā remontēs nojumes, kurās eksponētas 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā būvētas zvejas laivas un motorlaivas, bet Skolas ielā 3 tiks veikts Amatu mājas cokola remonts. Savukārt zvejas kuģim "Azova", kurš apskatāms pie Dienvidu mola, veiks remontdarbus, lai novērstu bojājumus un iespēju robežās mazinātu laika apstākļu ietekmi uz eksponātu. Vairāk kā puse no piešķirtā finansējuma tiks izlietoti pēdējām maksājumam par kvalitatīvi paveikto lokomotīves ML 631 kapitālo remontu, pēc kura mūsu Mazbānītis jau atsācis darbu Piejūras brīvdabas muzeja šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijā.