Ventspilī desmit mēnešos bērnu piedzimšanas pabalstu pilnā apmērā saņēmušas 200 ģimenes

Rīga, 9.nov., LETA. Šā gada desmit mēnešos bērnu piedzimšanas pabalstu pilnā apmērā 210 eiro saņēmušas 200 ģimenes, bet 27 ģimenes saņēmušas pabalstu - 105 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Ventspils sociālā dienesta pārstāvji.

Šā gada pašvaldības budžetā paredzēts finansējums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai 62 500 eiro apmērā.

Lai palīdzētu jaunajiem vecākiem sagādāt visu mazulim vajadzīgo, Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu - bērna piedzimšanas pabalstu, tām ģimenēm, kurās piedzimis bērniņš.

Pabalsts par bērna piedzimšanu noteikts 210 eiro apmērā par katru bērnu, ja abi vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā. Ja tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, tad piešķirtais pabalsta apmērs noteikts 105 eiro apmērā.

Lai saņemtu šo pabalstu, jaunā māmiņa vai tētis dodas uz dzimtsarakstu nodaļu un, reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, kā arī pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona, aizpilda iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.

Iesniegumu viens no jaunajiem vecākiem var aizpildīt arī Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10 vai Talsu ielā 39. Vai arī iesnieguma formu var izdrukāt Ventspils mājaslapā un jau aizpildītu iesniegt Sociālajā dienestā. Pēc iesnieguma saņemšanas, Sociālā dienesta pārstāvis desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt līdz bērna sešu mēnešu vecumam.

Sākot no 2014.gada Ventspils pilsētas pašvaldība atsāka izmaksāt bērnu piedzimšanas pabalstu visiem Ventspilī deklarētiem jaundzimušā vecākiem, ņemot vērā ģimenes ienākumu līmeni, tas ir, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 171 eiro, pārējām ģimenēm - 156 eiro apmērā.

Ar 2017.gadu visām Ventspilī deklarētām ģimenēm, neatkarīgi no ienākuma līmeņa, bērna piedzimšanas pabalsts tika palielināts uz 210 eiro, saglabājot nosacījumu, ka abi vecāki deklarējuši savu dzīvesvietu Ventspils pilsētā vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Taču jau no šā gada janvāra visi Ventspilī deklarētie vecāki bērnu piedzimšanas pabalstu var saņemt neatkarīgi no deklarēšanās ilguma Ventspils pilsētas pašvaldībā.