Ventspils sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem šogad paredzējusi ap 1,5 miljonus eiro

Rīga, 8.janv., LETA. Ventspils pašvaldības 2019.gada budžetā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem paredzēti līdzekļi vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Ventspils pilsētas Sociālā dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Griķe.

Ventspils pašvaldība papildus 42 sociālo pabalstu veidiem piedāvā arī 15 sociālo pakalpojumu veidus.

Ventspils pilsētas pašvaldības piedāvātie sociālie pakalpojumi pieejami Ventspils pilsētā deklarētajām mazaizsargātajām personu grupām, piemēram, senioriem, invalīdiem, ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un citām personu grupām. Lielākā daļa no piedāvātajiem pakalpojumiem tiek piešķirta, neizvērtējot personas vai ģimenes materiālo stāvokli.

Lai saņemtu sev nepieciešamo sociālo pakalpojumu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, iedzīvotāji vēršas gan pēc pašu vēlēšanās, gan arī sociālo darbinieku motivēti.

Ventspilī deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri nokļuvuši krīzes situācijā, pieejami tādi sociālo pakalpojumu veidi kā ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem un īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām.

Tāpat pieejams pakalpojums īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem, pakalpojums "drošības poga", naktspatversmes pakalpojums, dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pieejami specializētā autotransporta pakalpojums.

Tiek piedāvāts ģimenes asistenta pakalpojums, asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti, sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, "atelpas brīža" pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.

Iegūt papildus informāciju par visiem Ventspils pilsētā pieejamajiem atbalsta un pabalstu veidiem var Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un dienesta filiālē Talsu ielā 39, kā arī Iedzīvotāju informācijas centrā Tārgales ielā 4.