Pērn lielākais ārvalstu viesprofesoru īpatsvars bija Rīga Ekonomikas augstskolā

Foto: Ieva Čīka/ LETA
Foto: Ieva Čīka/ LETA

Pagājušajā gadā lielākais ārvalstu viesprofesoru īpatsvars bijis Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA), liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais pārskats par Latvijas Augstāko izglītību 2016.gadā.

REA ārvalstu viesprofesori veidoja 38% no visa akadēmiskā personāla. REA bija lielākais ārvalstu viesprofesoru īpatsvars kā valsts, tā arī juridisku personu dibinātu augstskolu vidū.

Valsts dibinātu augstskolu lielākais ārvalstu viesprofesoru īpatsvars pagājušajā gadā bija Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā - 21%, tomēr jānorāda, ka šajā augstskolā ir neliels akadēmiskā personāla skaits - 14, no kuriem trīs ir viesprofesori no ārzemēm. Nedaudz mazāks viesprofesoru īpatsvars - 18% bija Banku augstskolā, kur kā akadēmiskais personāls nodarbināti 17 cilvēki. 16% ārvalstu viesprofesoru veidoja akadēmiskā personāla sastāvu Vidzemes Augstskolā, kur no visa akadēmiskā personāla 102 cilvēku sastāvā 16 personas bija ārvalstu viesprofesori.

Lielākajās valsts augstskolās ārvalstu viesprofesoru īpatsvars ir pieticīgāks, taču personāla skaita izpratnē to ir vairāk nekā iepriekšminētajās valsts augstskolās. Rīgas Tehniskajā universitātē no 1094 cilvēku plaša akadēmiskā personāla sastāva 7% jeb 75 cilvēki bija viesprofesori no ārzemēm. Rīgas Stradiņa universitātē ārvalstu viesprofesoru īpatsvars bija 6% - 29 no 480 akadēmiskajiem darbiniekiem bija ārvalstu viesprofesora statuss.

Latvijas Universitātē, kur nodarbināts kopumā lielākais akadēmiskā personāla skaits - 1264 cilvēki, ārvalstu viesprofesoru īpatsvars bija tikai 1%, kas ir 12 personas.

Privāto augstskolu vidū liels ārvalstu viesprofesoru īpatsvars bija arī Rīgas Teoloģijas institūtā, kas Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle - no 18 akadēmiskajiem darbiniekiem pieci bija ārvalstu viesprofesori, kas ir 28% no visiem augstskolas akadēmiskajiem darbiniekiem.

21% ārvalstu viesprofesoru (13 cilvēki) bija Latvijas Krievu akadēmijā, kur kopumā nodarbināti 62 akadēmiskie darbinieki.

Neviens ārvalstu viesprofesors pērn nav bijis nodarbināts trīs valsts dibinātās un piecās juridisko personu dibinātās augstskolās.

Kopumā visās augstskolās Latvijā pērn ārvalstu viesprofesoru īpatsvars no visiem akadēmiskajiem darbiniekiem bija 4%.

Viss par: Latvijas ziņas