Studējošo skaits Latvijas augstākās izglītības iestādēs samazinājies par 1,6%

Pilseta24.lv
Pilseta24.lv

Šajā akadēmiskajā gadā studējošo skaits Latvijas augstākās izglītības iestādēs samazinājies par 1,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

2016./2017. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē kopumā 82 914 studenti pretstatā 84 282 studentiem iepriekšējā akadēmiskajā gadā.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, joprojām augstskolās un koledžās dominē sociālo un humanitāro zinātņu programmas, kuras apgūst 42,9% studentu, tomēr ir pieaudzis inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu skaits. Šajā mācību gadā studentu skaits sociālajās un humanitārajās zinātnēs samazinājies par 6,3%, bet inženierzinātnēs un dabas zinātnēs palielinājies par 2,6%.

2016./2017.akadēmiskajā gadā studijas sāka 28 588 studenti, kas ir par 1,7% mazāk nekā gadu iepriekš. No visiem pirmkursniekiem 40,9% izvēlējās studēt sociālās un humanitārās zinātnes, bet 28,2% - inženierzinātnes un dabas zinātnes. Iepriekšējā mācību gadā sociālās un humanitārās zinātnes sāka studēt 43,3%, inženierzinātnes un dabas zinātnes - 26,9%, savukārt veselības aprūpi - 12,9% jauno studentu.

Vairāk nekā puse uzņemto studentu (54,8%) mācās par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 45,2% - par valsts un pašvaldību līdzekļiem.

Tāpat statistikas pārvaldes dati liecina, ka sešu gadu laikā būtiski sarucis absolventu skaits. 2016.gadā augstāko izglītību Latvijā ieguva 15 796 studenti, kas ir par 7,2% mazāk nekā 2015.gadā, kad augstāko izglītību ieguva 17 021 students, un par 40,5% mazāk nekā 2010.gadā, kad 26 545 studenti ieguva augstāko izglītību.

Joprojām ir liels to studentu skaits, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas un Latvijā studē ar mērķi iegūt grādu vai kvalifikāciju. Šajā mācību gadā Latvijas augstskolās studē 6100 šādu studentu.

Statistikas pārvaldē arī informēja, ka par 13% pieaudzis profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaits, šajā akadēmiskajā gadā sasniedzot 12 485. Tostarp profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaits humanitārajās zinātnēs palielinājies par 25,6%, bet inženierzinātnēs - par 16,5%.

Kopumā 2016./2017. mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs mācās 28 950 audzēkņu, kas ir par 3,6% vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Vispopulārākās ir inženierzinātnes - tās apgūst 35,9% audzēkņu.

2016.gadā pamata un vidējo profesionālo izglītību ieguvuši 7805 audzēkņi, kas ir par 4,8% mazāk nekā 2015.gadā, kad pamata un vidējo profesionālo izglītību ieguva 8201 audzēknis. No tiem 36,2% ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības apmācības jomās, bet 26,2% ar pakalpojumiem saistītajās apmācības jomās.

Šobrīd Latvijā ir 56 augstākās izglītības iestādes, no tām 30 augstskolas un 26 koledžas.

Viss par: Latvijas ziņas