Banner 980x90

Vēlies vasaras brīvlaikā pieņemt darbā jauniešus?

Medkos
Medkos

Jauniešu nodarbināšana vasaras sezonā ir ierasta prakse – vasaras brīvlaikā sezonālajā biznesā ir ļoti daudz brīvu vakanču, un viens no risinājumiem brīvo vakanču aizpildīšanai ir jauniešu nodarbināšana.

Arī jaunieši priecājas par iespēju brīvlaikā nopelnīt papildus naudas līdzekļus, lai varētu iegādāties sen kārotās lietas vai apģērbu. Jauniešu vēlme vasaras brīvlaiku pavadīt lietderīgi ir apsveicama, kā arī ir prieks, ka darba devēji nediskriminē darba ņēmējus pēc vecuma un sniedz jauniešiem iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi, tomēr, nodarbinot bērnus un jauniešus, ir jāatceras, ka darba drošībai ir jāpievērš papildus uzmanība. Arī statistika nav iepriecinoša – Latvijā 15% no cilvēkiem, kas cieš negadījumos darbavietā, ir jaunāki par 24 gadiem. Ik gadu traumas darbavietā gūst ap 200 jauniešiem. Nodarbinot bērnus un jauniešus, darba devējam ir jāapzinās, ka viņi nav pieauguši cilvēki un nespēj pilnvērtīgi izsvērt visas savu veikto rīcību sekas, tādēļ viņi ir pakļauti lielākam negadījumu un traumu riskam nekā pieaugušie. Ja darba devējs ir nolēmis veikt bērnu un jauniešu nodarbināšanu, darba aizsardzības sistēmai uzņēmumā ir jābūt sakārtotai un stingri ievērotai, lai neradītu nepatīkamus mirkļus sev un saviem darbiniekiem.

Jauniešu nodarbināšanai ir savi nosacījumi

 


Bērnus un jauniešus var nodarbināt tikai ar nosacījumu, ja tas netraucē izglītības iegūšanai – no mācībām brīvajā laikā. Darba likums aizliedz pastāvīgi nodarbināt bērnus, kas ir jaunāki par 15 gadiem vai jauniešus līdz 18 gadu vecumam, kuri turpina iegūt pamatizglītību. Darba likums paredz, ka bērnu nodarbināšanai ir nepieciešama rakstveida vecāku atļauja, bet, sasniedzot 15 gadus, jaunietis ir tiesīgs pats parakstīt darba līgumu un viņa nodarbināšanai nav nepieciešams saņemt vecāku rakstisku atļauju. Darba devējam ir jāņem vērā, ka bērnus un jauniešus var nodarbināt tikai vieglos darbos, kas nekaitē bērna veselībai, attīstībai un tikumībai. Nepilngadīgas personas nedrīkst nodarbināt profesijās, kas ir saistītas ar alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecību, kā arī tādās paaugstināta riska nozarēs kā mežizstrāde un metālapstrāde. Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir jāpārliecinās par nepilngadīgās personas veselības stāvokli – nodarbinot bērnus un jauniešus vasaras brīvlaikā, nepieciešams pieprasīt ģimenes ārsta izziņu par vispārējo veselības stāvokli.
Arī attiecībā uz darba laiku darba devējam būs jāievēro atšķirīgi nosacījumi, nekā nodarbinot pieaugušos. Bērnus, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu, vasaras brīvlaikā var nodarbināt ne vairāk kā 4h dienā un ne vairāk kā 20h nedēļā, bet pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. Darba likums nosaka, ka personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, netiek noteikts pārbaudes laiks, ir jānosaka 5 dienu darba nedēļa, un viņi nedrīkst strādāt virsstundas vai nakts laikā, kā arī, ja nepilngadīga persona strādā vairākās darba vietās, darba laiks summējas.

Neesi vieglprātīgs – sakārto darba drošību savā uzņēmumā!

 


Bērnu un pusaudžu nodarbināšana ir labs risinājums, kā vasaras periodā aizpildīt brīvās vakances sezonālajā biznesā, piemēram, zemeņu lasīšanā, tomēr darba devējiem ir jāsaprot, ka bērnu un pusaudžu nodarbināšanas nosacījumi nav tādi paši kā pieaugušo nodarbināšanā. Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar nepilngadīgām personām iesakām uzņēmuma vadītājiem pārliecināties, vai uzņēmumā ir izveidota kvalitatīva darba aizsardzības sistēma. Ja nevēlies piedzīvot nepatīkamas situācijas, kas ir saistītas ar darba drošības noteikumu neievērošanu tavā uzņēmumā, uztici sava uzņēmuma darba aizsardzību nozares profesionāļiem. Neesi vieglprātīgs un parūpējies, lai tavi darbinieki strādā drošā darba vidē!
Vairāk informācijas meklē www.medkos.lv.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu