Ventspils pilsētas dome pilnībā norobežojas no E.Ratnieka kunga apgalvojumiem

Ventspils24.lv
Ventspils24.lv

Ņemot vēra, ka E.Ratnieka kungs bija VeA Juridiskas nodaļas vadītajs un G.Rēvaldes, preteji  VeA  Senāta lēmumam, iecelts VeA prorektora  amatā, E.Ratniekam būtu jāzina, ka Ventspils pilsētas domei nav nekādu tiesību iecelt vai atcelt VeA rektoru amatā vai no amata. Tadas tiesības ir tikai VeA Satversmes sapulcei, kas 2016.gada 25.maijā lēma par G.Revaldes atcelšanu no VeA rektores amata saistībā ar uzticības zaudēšanu.

Kā pilsētas informācijas portālu Ventspils24.lv informē Ventspils pilsētas domē, neviens Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvis nav kādam piedāvājis atlīdzību par kādas darbības veikšanu vai neveikšanu. Ventspils pilsētas pašvaldība finansiāli atbalsta Ventspils Augstskolas (turpmāk-VeA) darbību jau kopš tās izveidošanas 1997.gadā. Kopš VeA izveidošanas brīža, VeA attistībā pašvaldība ir ieguldījusi vairāk kā 15 miljonus eiro.

Ņemot vērā nepietiekamo valsts budžeta finansējumu augstākajai izglītībai, viens no pašvaldības atbalsta veidiem ir papildus finansējums augsti kvalificēta personāla nodrošinājumam. Tāpat kā Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēs, arī attiecibā uz VeA piešķiramo finansējumu tiek ievērots sekojošs budžeta plānošanas princips — pieprasījumu par pašvaldības budžeta lidzekļu apjomu un tā izlietošanas mērķi iesniedz attiecīgā iestāde (šajā gadījumā — VeA). Līdz ar to, priekšlikumu par pašvaldības finansējuma izlietojuma mērķi un sadalījumu pašvaldībai iesniedz VeA rektors.

Gitai Rēvaldei, stājoties rektora amatā 2013.gada rudenī, pašvaldība G.Rēvaldes kundzi aicināja izstrādāt VeA iekšēju nolikumu par to, kuriem VeA darbiniekiem un par kādu pienākumu veikšanu tiek piešķirts pašvaldības finansējums. G.Rēvaldes kundze to apņēmās izstrādāt līdz 2014.gada septembrim. Pienākot 2014.gada augustam, G.Rēvaldes kundze šo termiņu aicināja pagarināt līdz 2015.gada februārim. Izmantojot dažādas atrunas, G.Rēvaldes kundze vairāku gadu garumā tā arī nolikumu nesagatavoja.

Līdz ar to, nav saprotami bijušā Ventspils Augstskolas prorektora pienākumu izpildītāja, nacionālās apvienibas "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvibai"/LNNK valdes locekļa E.Ratnieka tendenciozie un faktiskajai situācijai neatbilstošie apgalvojumi.