Banner 980x90

Trīs svarīgi jautājumi par parādu piedziņu

Parādu piedziņa ir jēdziens, ar ko saskaras gan fiziskas, gan juridiskas personas. Ja rēķinu apmaksa ilgāku laiku tiek kavēta, ir jāsāk domāt par efektīvākiem veidiem, kā likt parādniekam savas saistības tomēr nokārtot. 

Viena no iespējām ir uzreiz vērsties tiesā, tomēr jārēķinās, ka tas ir diezgan sarežģīts un laikietilpīgs process, tādēļ šis risinājums ne vienmēr ir izdevīgs, īpaši jau tad, ja parāda summa ir salīdzinoši maza. Tādā gadījumā var apsvērt inkaso – parādu ārpustiesas piedziņu. Šādu pakalpojumu piedāvā licencētas parādu piedziņas firmas. 

Turpiniet lasīt un uzziniet atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par šo procesu. 

Kādi pakalpojumi ir parādu piedziņas uzņēmumu piedāvājumā? 

Uzņēmumi īsteno parādu ārpustiesas piedziņu – inkaso. Šis process ietver gan komunikāciju ar parādnieku, gan vienošanos par parāda atmaksas kārtību un termiņu, gan citas darbības, kas nepieciešamas, lai parādu atgūtu. 

Inkaso process ir efektīvs, jo tādā veidā atgūstama lielākā daļa parādu. 

Cita iespēja, ko piedāvā parādu atgūšanas uzņēmumi, ir cesija – parādu pirkšana. Princips ir vienkāršs: esošās parādsaistības pārpērk parādu atgūšanas firma – kreditoram tā ir iespēja saņemt savu naudu, kā arī ietaupīt laiku un citus resursus. Šāda veida pakalpojums īpaši piemērots, ja parāds ir sens vai kāda cita iemesla dēļ grūti atgūstams. 

Kas sedz ar parādu piedziņu saistītos izdevumus? 

Būtisks aspekts ir arī parādu piedziņas procesa izdevumi. Kā nosaka likums, visus izdevumus sedz parādnieks – ar nosacījumu, ka nav strīdu par parāda esamību. Maksimālo izmaksu apmēru regulē Ministru kabineta noteikumi. 

Kas jāzina par parādu piedziņu tiesas ceļā? 

Ņemot vērā, ka parādu piedziņa tiesas ceļā ir laikietilpīgāks un sarežģītāks process, to parasti izmanto tad, ja inkaso nesniedz vēlamo rezultātu. Jārēķinās arī ar to, ka visus tiesas izdevumus sedz parādnieks. 

Ja tiesas spriedums tiek nodots tiesu izpildītājam, viņš aicina uz labprātīgu parāda atmaksu, kā arī ir tiesīgs rīkoties ar parādnieka īpašumiem, slēgt bankas kontus un veikt citas darbības, kas vajadzīgas, lai atgūtu parādu. 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu